Kalite Politikamız

Gıda Sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla analiz, test, eğitim, denetim ve danışmanlık faaliyetlerinde doğru, güvenilir ve hızlı hizmet akışı sunmak ve sürekli gelişmeyi sağlamaktır.

MİKROKİM Gıda Analiz ve Kontrol Laboratuvarı, bu politikanın gerçekleştirilmesinde, ISO EN 17025:2005 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliklerini karşılayan bir kalitede ve yapıda müşterilerine hizmet vermeyi ve bu hizmetin sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.

Bu çerçevede personelin eğitimiyle ilgili programlar düzenlemek, ulusal ve uluslararası laboratuvar yeterlilik testlerine katılımın sağlanması ile sistemin sürekli güncelleştirilmesi için müşteri feedbacklerinin düzenli bir şekilde sağlanması temel çalışmalarımız arasındadır. Kaliteli hizmet akışının sürekliliğini sağlamak için, mevcut sistem düzenli olarak izlenir, incelenir ve güncelleştirilerek geliştirilir.

KALİTE POLİTİKAMIZ;
ISO 17025 doğrultusunda oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine uyarak verilen hizmetin kalite standardının sağlanmasını;

HIZLI, HATASIZ VE KESİN OLMASINI GÜVENCE ALTINA ALMAYI
Uygulanan analizlerdeki hassasiyet doğrultusunda, analiz sonuçlarında sapma yaratmama kriteri de göz önünde bulundurularak; firmanın finans politikasıyla paralel olacak şekilde

EN KALİTELİ SARF MALZEMESİ KULLANMAYI
İyi mesleki ve teknik uygulamaları kullanılan sarf malzemelerin en kalitelisi ile destekleyerek bünyesinde gerçekleştirdiği

ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN ANALİZLERİN KALİTESİNİ
VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYI

KYS içinde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru ve zamanında gerçekleştirerek; müşterilerine sunduğu hizmetlerde bağımsızlık, eşitlik, gizlilik ve tescilli hakların korunması ilkelerine bağlı kalarak

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SÜREKLİ KILMAYI
Değişen piyasa koşulları doğrultusunda sektörün gereklerini yerine getirmek amacıyla son teknolojiyi de yakından takip ederek, KYS’ de

SÜREKLİ GELİŞİM SAĞLAMAYI
Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite
dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamaları ve de kişisel becerilerini arttırmak için eğitim ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle KYS’ ye daha etkin katılımlarını sağlayarak,

EKİP OLMA RUHUNU GELİŞTİRMEYİ
Her türlü hizmetinde ve çalışanlarıyla birlikte doğayı koruyarak

TEMİZ VE DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE YARATMAYI
Bu politikayı destekleyen ölçülebilir kalite hedeflerini her yıl yenileyerek

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAYI
İLKE EDİNMİŞTİR.

 

02/08/2019
Genel Müdür
Sevil KIYAN

“MİKROKİM.FORM.100,12/03/2012,REVNO:02,02/08/2019”