Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel analiz laboratuvarında, gıda ve yem numunelerinde talep edilen fiziksel analizlere uzman personel ve yeterli alt yapımız ile analiz hizmeti vermekteyiz.

Gıdalarda organoleptik muayene(renk, tat koku, görünüş), rutubet/kuru madde, pH, yabancı madde ve ani sıcaklık değişimine dayanım laboratuvarımızda yapılan fiziksel analizlerden bazılarıdır.
Analiz için laboratuvarımıza gelen gıda ve yem numunelerin fiziksel analizleri Türk Gıda Kodeksi, TS ve uluslararası kabul görmüş metotlar esas alınarak yapılmaktadır.