Hakkımızda

MİKROKİM Gıda Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak 2010 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Bakanlık onayıyla “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı” ünvanına haiz olmuş laboratuvarımız ülke çapında her türlü gıda ve gıda orjinli analiz  gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

Kuruluş iznimiz 17.03.2010; Çalışma iznimiz ise 27.08.2010 tarihinde alınmıştır.